Alternator budowa i działanie ________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanim alternatora, także w samochodowych instalacjach elektrycznych jest dostarczanie energii elektrycznej do zasilania urządzeń takich jak światła, migacze, styczniki, wskaźniki, i innych oraz ładowanie akumulatora samochodowego. Energia elektryczna ( różnica potencjałów , przepływ prądu elektrycznego ) jest wzbudzany przy wykorzystaniu zjawiska indukowania przepływu elektronów w przewodzie poddanym zmiennemu polu magnetycznemu. Kierunek przepływu prądu elektrycznego można wyznaczyć wtedy w oparciu o regułę lewej dłoni.

Podobnie jak w prądnicy, gdzie ruch wirnika z nawinietymi zwojami przewodów elektrycznych odbywa się w stosunkowo niezmiennym polu magnetycznym  w alternatorach została odwrócona sytuacja i rotujący wirnik stanowi magnes lub elektromagnes wytwarzający zmienne pole magnetyczne któremu poddawna jest instancja przewodów elektrycznych umieszczona w stojanie alternatora.

Najprostszym wzorem alternatora jest popularne i znane dynamo rowerowe, w którym rotuje magnes napędzany przez rolkę przystawioną do opony kółka rowerowego. 

Zjawisko indukcji prądu elektrycznego w zmiennym polu magnetycznym zostało zastosowane już w zeszłym wieku do budowy urzadzeń będących prototypami alternatora. Prekursorem tych konstrukcji był Nikolae Tesla, który nota bene opatentował je jako swój wynalazek.   

Tak więc w alternatorze wirnik z magnesami rotuje podczas jazdy samochodu. Jest on napędzany zwykle paskiem klinowym z napędu mechanicznego uruchomionego silnika. Czyli jeśli silnik nie pracuje - nie działa także alternator. 

W zależności od rodzaju zapotrzebowania na wyjściu alternatora mamy do dyspozycji prąd stały o napięciu i natężeniu prądu w wartościach znamionowych i dostosowanych ściśle do zasilania kolejnych urządzeń. Jest to już przetworzony przez prostownik prąd zmienny - bo taki własnie jest generowany pierwotnie w uzwojeniach stojana. Układy prostownicze ( diodowe ) oraz regulatory napięcia służące do regulacji wzbudzania wirnika w zależności od szybkości rotacji są montowane wewnątrz alternatorów.  

Ze względu na rodzaj uzwojeń można mówić o alternatorach z uzwojeniem jedno, dwu, czterobiegunowym, które znajdują zastosowanie np. w turbogeneratorach do przemysłowego wytwarzania energii elektrycznej w energetyce. 

 © 2018 darmowe witryny